Transformations

הסרט Transformations מורכב משוטים קצרים של וילונות, שנלקחו מסרטי קולנוע.
בקולנוע הרגעים בהם הגיבור או המצלמה מתבוננים דרך וילון, לעבר החוץ, או כלפי פנים, הם רגעים של התבוננות פנימה (קונטמפלציה).
אלו מעין מצבי בינים, לפני או אחרי עשייה. מפאת חוסר היכולת של הקולנוע לתאר עולם פנימי או התבוננות פנימה, משתמשים יוצרי הקולנוע בניב קולנועי שמתאר רגעים כאלו.
הוילון, או נכון יותר ההסטה שלו ואז ההתבוננות דרך החלון, הוא אחד מהניבים הקולנועיים הפופולריים.
להמשך קריאה

Transformations הוקרן במסגרת:
פריזמה, גלריה מקום לאמנות, תל אביב, אוקטובר -נובמבר 2019. (תערוכה)
תפנים, גלריה P8, תל אביב, אוגוסט 2019. (הקרנה)
איזור דימדומים, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, ספטמבר- דצמבר 2014. (תערוכה)


Roger

ביולי 2011 נסענו לצרפת עם אבא שלי רוז'ה. שלושה דורות, שתי מצלמות והמון שאלות, בלי לדעת מה בדיוק נצלם, או מה נעשה עם החומרים.
התוצאה היא הסרט הזה, שהתחיל מחיפוש שורשים, עבר בהווה שטוף זכרונות ונגמר עם הרהורים על קשר ואינטימיות, ומבט אחר שלי על אבא שלי וגם עלי.