עיתונות


10.3.17 מוסף הארץ, ראיה חותכת. מאת טל ניב

3.4.2014 עיתון הארץ, מוסף גלריה. "מחוץ למסגרת".

 

10.9.2009 עיתון הארץ, מוסף גלריה. "אמנים במקום היצירה שלהם", מאת אלי ערמון אזולאי.

8.10.2008 מעריב nrg. ורוניק ענבר מציירת אמהות, בנות ומה שבינהן.

26.10.2006 את."אמא'לה". מאת נעמה תורן.

28.2.2004 עיתון הארץ, מוסף תרבות וספרות. "משקל סגולי", מאת עוזי צור.