עיתונות ופרסומים:


2022, ינואר. עיתון הארץ. "תוכנית, פעולה" מאת גלעד מלצר

2021, אוגוסט. מגזין פורטפוליו . ורוניק ענבר: בריאת העולם בשלושה פעלים. מאת חגית פלג רותם

2020, דצמבר. מגזין הרמה. גיליון #31. רגע האמת.

3.10.2017 עיתון הארץ, מוסף. ״ראיה חותכת״, מאת טל ניב.

3.4.2014 עיתון הארץ, מוסף גלריה. ״מחוץ למסגרת״.

2013 קטלוג התערוכה ״אזור דימדומים״. מאת אורה קראוס.

30.7.2012 ציורי אור, בלוג על צילום ישראלי. ״דיוקן עצמי״, מאת ד״ר יוחאי רוזן.

2010 לאומי, אוסף האמנות (ספר). אוצרת ועורכת הספר: סמדר שפי (עמ. 149-151).

10.9.2009 עיתון הארץ, מוסף גלריה. ״אמנים במקום היצירה שלהם״, מאת אלי ערמון אזולאי.

2006 קטלוג התערוכה ״סדק״. מאת גלית סמל.

31.3.2004 עיתון הארץ, מוסף תרבות וספרות. ״משקל סגולי״, מאת עוזי צור.

28.2.2004 מגזין את, ״אמא׳לה״, מאת נעמה תורן.