english

שלושה פעלים
אוצרות: דניאל צדקה כהן

ורוניק ענבר מציגה שלוש עבודות דיו על נייר אשר נוצרו באמצעות טיפטוף דיו, העבודות הן חלק מתוך סדרה בה ענבר מחפשת מענה ציורי לשפה המילולית, מקבילה ציורית לסדר שמתרחש על ידי השפה בתוהו ובוהו מתוך סיפור הבריאה המקראי.

היא חוקרת שלושה פעלים מרכזיים (ויאמר, וירא, ויבדל) מתוך הסדר הכרונולוגי של הבריאה ונותנת פרשנות למקור הראשוני, מתוך מחשבה כי על ידי קו היא בוראת עולם. כל עבודה בתערוכה היא שלב אחר, שיקוף של פעולה מובחנת במהלך שלה.

בעבודותיה, ענבר מספקת את התנאים להיווצרות הקו ואינה מציירת אותו בפועל. כמו רוקחת, היא מספקת למצע ולחומרים את התנאים לצמוח, להתרחב ולהתפתח. הדיו כמו אורגניזם חי ונושם, עצמאי ליצור בידול בעצמו. הרישומים מבקשים התבוננות סבלנית ואורך רוח אך באותה העת עסוקים במאבק ומתיחת הגבול. העבודות שעשויות על ציר זמן ממושך, הם רקיע או אופק אין סופי ועלום.

הדואליות העולה מתוך העבודות מבקשת לבחון את היחסים בין אמנות לתיאולוגיה, הקשר בין המטאפיזי לחומר, האופן בו חשה האמנית את הרוח.

לחץ כאן לצפיה בתערוכה

על העבודות

הצהרת האמנית

2022 תוכנית פעולה

2021 שלושה פעלים

2020 מארגים

2017 פִּרְחֵי מַנְגָן

2014-5 איזור הדמדומים

2014 Transformations.

2013 לתפוס את הירח.

2008 סדק.

2006 את מי אני מחבק, כשאני מחבק את אמא שלי?